Midtdølen er dømt for å ha begått voldtekt til seksuell omgang, altså ikke til samleie. Hendelsen skjedde mot kvinnens vilje, og mannen er dømt for å ha brukt vold for å tilegne seg seksuell omgang mot kvinnens vilje.

Skal ha holdt henne fast

På det tidspunktet var paret ektefeller, mens de etter hendelsen ble skilt. Mannen skal ha holdt kvinnen fast under hendelsen, slik at kvinnen opplevde det brutalt og vondt. Hun oppsøkte sykehuset i Lillehammer dagen etter, sammen med ektemannen. Senere ble saken politianmeldt. Kvinnen skal ha sagt til sykehus-legen at hun var utsatt for vold av ektemannen. Kvinnen, som er fra et annet land, hadde tatt seg jobb et annet sted i landet på det aktuelle tidspunktet, for å tjene penger til sine barn i utlandet. Ektemannen fikk for seg at hun hadde sex med andre menn mot betaling. Det har kvinnen helt avvist. I dag bor kvinnen et annet sted i Norge.

Retten delte seg

Nord-Gudbrandsdal tingrett, der saken er behandlet, delte seg i to med hensyn til tiltalen for voldtekt. Mindretallet mente det ikke var bevist at mannen var skyldig i voldtekt til seksuell omgang. Flertallet, fagdommeren og en meddommer, er helt klare på at mannen begikk denne type voldtekt mot kvinnen, og har dømt ham til fengsel i tre år og tre måneder.

I dommen er også inkludert krenkende og truende atferd mot kvinnen over tid, og to brudd på besøksforbud som mannen ble ilagt av retten etter at kvinnen hadde anmeldt ham til politiet. Bruddet på besøksforbudet dreide seg blant annet om SMS-meldinger fra mannen til kvinnen.

Nekter straffskyld

Mannen har hele tiden nektet for å ha begått voldtekt til seksuell omgang med kvinnen, og mener det hele er oppspinn fra ende til annen. Rettens flertall mener kvinnen snakker sant og at mannen begikk handlingen med forsett.

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning. Derimot er han ikke idømt kontaktforbud overfor kvinnen, slik aktor i saken krevde. Han er heller ikke idømt saksomkostninger for tingretten, der advokat Kåre Lund forsvarte mannen. Han påsto sin klient frifunnet for voldt6ekt til seksuell omgang.

Det er ikke kjent om mannen anker dommen til lagmannsretten.