Fram til nå har kommunen hatt som gjeldene regel i arealdel av kommuneplanen at det ikke skal være tillatt med flaggstang eller portal på fritidseiendommer i kommunen. I forbindelse med at de skal utarbeide ny plan, har de fått Fylkesmannen i Oppland til å se på hjemmelsgrunnlaget for denne regelen.

Og fylkesmannen slår fast at det etter plan- og bygningsloven ikke er hjemmel for en slik regel.

Kommunen må nå sette i gang et arbeid for å fjerne bestemmelse, men alt fra nå vil regenel være ugyldig. Det innebærer at de som ønsker å sette opp flaggstang eller portal på fritidseiendom, fritt kan gjøre dette.

Så da er det bare å heise flagget til topps!