Se søkerlistene: Næringsutvikler og nyoppretta stilling som kommunalsjef