Innstiller på over 100 millioner kroner til midtdalskommunene