foto
Kine Ariela Egseth med ein ny generasjon sirissar i testfjøset. I kassa er det siriss-egg. Foto: Montasjen

Odelsjenta Kine i Venabygd satsar på seksføtte husdyr: - Målet er å produsere 42-45 tonn sirissar i året