Fylkeskommunen lanserer krisepakke for næringslivet på 40 millioner kroner