Naboar fryktar konsekvensane av utvida drift i Kleivberga: - Kvar skal dyrelivet gjera av seg?