I utgangspunktet ville Nord-Fron AP ha innført gratis skolemat allerede fra høsten 2016, men grunnet mye arbeid med kommunereform og flyktningearbeid, vil de utsette innføringen av gratis skolemat til høsten 2017.

Gratis skolemat ved alle skolene er estimert til en årlig kostnad på 1,2 millioner kroner.

Utvider ikke timetallet

En time fysisk aktivitet for alle barn i grunnskolen i Nord-Fron skal også iverksettes, det ble AP og SP enige om i formannskapet. Dette tiltaket skal gjennomføres innenfor de rammene skolen allerede har, uten at timetallet utvides.

Men først vil formannskapet, i dialog med skolene, ha utredet hvordan dette kan gjennomføres og løses på den enkelte skole. Målsettingen er innføring tidligst mulig og senest ved skolestart høsten 2017.