Ole Bronn (1759 – 1844) var med og starta Kongsberg Våpenfabrikk.

foto