- Jeg håper at folk ser hvor viktig det er med likestilling, at det skal være lik lønn for likt arbeid og at jenter og gutter er like flinke, sier Kristin Grøthe, leder i Midtdalen AUF.

Gjennom sentrum

Det er ikke hver dag det går et tog av folk gjennom Nedregate på Vinstra. Men i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars, gikk ei forsamling med ungdommer i tog i Vinstra sentrum. Initiativet kom fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF i Midtdalen.

Toget gikk fra Sundbrua, til Sødorptunet og endte med matpause på Ristorante Milano. Deltakerne bar på skilt og bannere med paroler som «en bedre framtid sammen», «frihet, likhet og solidaritet» og «feminismen er grenseløs».

Imponert over oppmøte

Elevene ved Vinstra vidaregåande skule fikk gyldig fravær for å delta, noe mange så ut til å benytte seg av. Før avmarsj sto rundt 60 ungdommer ved gangbrua. Noen forsvant da toget ble forsinka, men de fleste fulgte med gjennom sentrum.

- Jeg tror spesielt jentene er opptatt av dagen, for det handler om rettighetene våre, sier Grøthe. Hun ble imponert over antallet frammøtte.

- Ikke alle seriøse

Langt fra alle var like interesserte i saken som ungdomspolitikerne som ledet an i front. For en del av de frammøtte var nok lovnad om pizza ogå en grunn til å møte.

- Det er ikke alle som oppfører seg seriøst i toget, og det er selvfølgelig kjedelig. Men jeg er likevel fornøyd med at vi fikk til dette, sier Grøthe.

Lokallaget i Midtdalen har ligget brakk i lengre tid, så hun sier seg fornøyd med å markere ny giv med tog på kvinnedagen.

Mange møtte opp for 8.mars-markering på Vinstra. Foto: Silje Josten Lien