-Vi oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet å tilegne seg grunnleggende kunnskap i snø- og skredproblematikk, sier leder i Lom og Bøverdalen Røde Kors hjelpekorps, Torstein Nordal.

Frikjøring

Nordal mener at en gjennom å tilegne seg kunnskap kan kjenne igjen og unngå skredfarlig terreng.

- På NVEs nettside, varsom.no, finner du også alltid oppdaterte skredvarsler og anbefalinger, sier han.

Påsketuristene har begynt å innta fjellene i Gudbrandsdalen, og med strålende værmeldinger, ligger snøen der fristende, også for de som liker frikjøring.

- Vær godt forberedt

I følge Røde Kors sin Beredskapsrapport for 2016 oppleves det en stadig økning i antall søk- og redningsoppdrag. En stor del av økningen skyldes ifølge rapporten økt tilstrømning av turister til kjente fjellområder, samt mer ekstrem bruk av fjellet.

- Vi ser en mye større bruk av fjellski og randonee, og mange oppsøker skredutsatt terreng. Det er i utgangspunktet svært positivt at folk bruker fjellet både sommer og vinter, det gjelder bare å være godt forberedt og ta noen forholdsregler, sier Nordal.

Fanget i terrengfelle

De aller fleste skred som rammer skiløpere er såkalte flakskred. Flakskred løsner først og fremst i snøtunge lesider med 30-60 graders helling. De løsner enten av seg selv eller på grunn av ytre påvirkning som fra en skiløper.

- Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes. Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt, sier hjelpekorpslederen.

- Går det skred i slike områder kan man bli fanget i en terrengfelle uten fluktmuligheter, legger han til.