Milliarden er nådd for Kulturminnefondet: Her er prosjekta som fekk midlar i Midtdalen i fjor