Dag, Jeanette og resten av gjengen ved Elvekanten aktivitetshus byr ungdommene inn til gratis camp: - Vi ser at de trenger å møtes

foto