Skal kåre månadens friviljug: - Verdset dei som restaurerer og bevarer gamle bygg