Koret er som ein einaste stor familie: - Du svever når du går att frå øving