Covid-19 er ikke lenger betegnet som en allmennfarlig smittsom sjukdom