Jobber på spreng for å undersøke Randklev bru - henter ut bruelement på 270 tonn