Resultat etter forhåndsstemming: Høyresida med solid framgang