Jilt og jevt når Jalmar jer Jynt: - Det er på eitt vis ein ’gutedraum’