Innfører strengere karanteneregler enn på nasjonalt nivå - nye seks smitta

foto