Kvotene for lisensfelling av jerv er klare - mer enn en tredel av den voksne bestanden kan felles