DNT Gudbrandsdalen har søkt Nord-Fron kommune om økonomisk støte til byggingen av DNT-hytta "Dronningseter" ved Strålvatnet i Skåbufjella. Byggingen har planlagt oppstart i løpet av sommeren 2018. Nord-Fron kommune stiller krav om minimumstall på sengeplasser, og vil at skoleklasser fra Nord-Forn skal ha fri bruk.

Rutenett og turmuligheter

Hytta får utsikt mot Sikkilsdalen, Jotunheimen og Skåbu, og er plassert for å knytte sammen rutenettet i Langsua nasjonalpark og Jotunheimen.

- Den vil bli liggende som en flott seterstul i Jotunheimens forgård. Med litt over 30 sengeplasser blir den svært godt egnet til skoleklasser og grupper. Hytta blir et viktig bindeledd og åpner en rekke fine turmuligheter, uttalter mangeårig styreleder i DNT Gudbrandsdalen, Magnar Bratlien, da planene ble presentert.

Vil ha fri bruk

Under behandlingen i Nord-Fron formannskap, ble det vedtatt å gi 500 000 kroner i økonomisk tilskudd til byggingen. Men en forutsetning for tilskuddet er at hytta blir oppført med minimum 30 sengeplasser, og avtale om at skoleklasser fra kommunen skal ha fri bruk  av hytta i ti år. Tilskuddet skal dekkes av kommunens disposisjonsfond. DNT Gudbrandsdal skal styrebehandle kravene fra Nord-Fron kommune i mai.

- Om vi går for en slik avtale, må drøftes og styrebehandles først. Det er i alle fall uansett et positivt vedtak for oss det som formannskapet i Nord-Fron har vedtatt, og et veldig godt økonomisk bidrag for å få realisert byggingen av Dronningseter ved Strålvatnet, sier nestleder i DNT-Gudbrandsdal, Arne Sveen til Dølen.