De fire ordførerne har sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen der de krever at lovnadene om sammenhengende utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen, blir holdt.

Bryter forutsetningene

Forutsetningene for kommunenes tilslutning til bompengefinansiering og splitting av prosjektet i to, var at andre etappe (Sjoa – Otta og Frya – Elstad) skulle fullføres umiddelbart etter ferdigstillelsen av etappe 1, Frya – Sjoa.

– Før framleggelsen av regjeringas forslag til NTP 2018 – 2029 og påfølgende behandling i Stortinget finner vi grunn til å gjenta forutsetningene for våre kommuners tilslutning til delvis bompengefinansiering, splitting av prosjektet i to utbyggingsetapper og disponering av all brukerbetaling på etappe 1, heter det i brevet signert Arne Fossmo, Dag Erik Pryhn, Rune Støstad og Ole Tvete Muriteigen.

– Urimelig

Nasjonal transportplan blir lagt fram onsdag 5. april. Nå krever altså ordførerne at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak.

– Slik situasjonen er nå så har vi fått 33 km med ny E6 mellom Sjoa og Frya. Men bilistene betaler for hele strekningen Otta-Ringebu på 55 km. Det vil være helt urimelig viss denne situasjonen vedvarer. Dersom Stortingets tidligere lovnader ikke følges opp av Regjeringen og Stortinget i kommende NTP, brytes forutsetningene i våre tidligere kommunestyrevedtak, skriver ordførerne videre.

Senterpartiet med krav om utbygging

I en pressemelding fra Senterpartiet i Oppland tirsdag, peker også de på at vedtaet må følges opp.

– E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovudpulsåra mellom Oslo og Trondheim. Vegen er en kritisk del av det norske stamvegnettet som er svært viktig for næringslivet. Vi må få en sammenhengende utbygging av E6. Andre byggetrinn på strekninga Ringebu -  Otta må bli fullt ut statlig finansiert, med oppstart 2018/2019, slik forutsetningene for bompengefinansieringen var i Stortingsproposisjon 51, skeriver partiet i en pressemelding.