– Det har vært en form for bearbeiding av sorgen det å jobbe videre med far sin drøm, fortalte Sigrid Steig under dialogmøtet på Rudi Gard tirsdag kveld.

Umiddelbar respons

Steig fortalte, i samtale med Solveig Odlo Rønn, om hvordan det var å gå fra å skulle overta hjemgarden flere år fram i tid, til å plutselig få alt i fanget da faren Tore døde brått i vår. I fjøset sto 90 kyr som skulle kalve, i tillegg til 120 vinterfôra sau.

– Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd om vi ikke hadde fått hjelp, fortalte hun.

Kommunens kriseteam, bestående av åtte personer med ulik faglig bakgrunn, kom raskt på banen.

– Jeg kan ikke få skrytt nok av dem, de kom innom daglig i hvert fall den første uka, det fungerte veldig bra, sa Steig, som også fullroste naboer og familie som troppet opp umiddelbart og bidro med det de kunne av innsats og kunnskap.

Da hverdagen etter hvert vendte tilbake, satte familien på garden Bjørke seg delmål for tida som venta.

– Vi skulle klare å komme oss gjennom kalving, lamming, våronna og så få dyra på beite. Så fikk vi ta resten etter det.

Vil videreføre dialog

Dialogmøtet kom i stand etter et møte mellom ulike instanser og faglag i kommunen i vår. Hensikten var å starte en samtale om psykisk helse i landbruket.

Kriser kommer i flere former; det være seg brå dødsfall, pengeproblemer, skilsmisser, rovdyrangrep, fôrmangel og mer til.

Ikke uventa var sommerens tørke og konsekvensene det har ført med seg, et tema.

Ønsker bedre kommunikasjon

På scenen sto blant andre representanter for psykisk helsetjeneste i Sør-Fron, Mattilsynet, landbrukskontoret og Norsk Landbruksrådgiving, alle med hver sin inngang til temaet.

Viktigheten av å snakke med noen og se hverandre ble understreket opptil flere ganger, men også et behov for bedre kommunikasjonen mellom de ulike aktørene ble avdekket underveis.

Møtelederne Marita Aanekre og Ole T. Muriteigen var klare på at den påbegynte dialogen ikke må stilne, men fortsette videre.

Rundt 60 personer tok turen til Rudi Gard for å overvære møtet. Foto: Silje Josten Lien