Sør-Fron kommune og utbygger Ryssland og Skurdal sameie, med Areal+ AS som utfører av planarbeid, har hatt oppstartsmøte angående omregulering av Gudshaugen på Gålå. Området er fra vedtak i 2013 regulert i sin helhet for utleiehytter, mens det nå skal omregulers til 80 prosent fritidsbebyggelse og 20 prosent utleiehytter.

Gudshaugen ligger langs Børkdalsvegen på østsida av Gålåvatnet, og er ca. 137 dekar. Planområdet er fra før ubebygd, og eksisterende bekk i området skal legges om i ny trasé med 20 meter flomfaresone.

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i minimum seks uker, og planutvalget i Sør-Fron kommune vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

80 prosent av tomtene skal reguleres som fritidseiendommer. Foto: Areal+