– Du kan jo ikke bare bestemme alt heller, og ringe til McDonalds og si at de skal komme hit.

Det pågår konsentrert møtevirksomhet rundt bordet på ordfører Rune Støstads kontor.

Femteklassingene Astrid Sjåstad og Sofie Nygård Fagervold er opptatt av at hjemplassen skal være et best mulig sted å bo. Derfor skrev de like godt et brev til ordføreren, med innspill til ulike tilbud de kunne tenke seg å ha på Vinstra. Nå diskueres mulighetene.

Vanskelige prioriteringer

I brevet hadde Astrid og Sofie listet opp tolv ting de ønsket seg, blant dem lekebutikk, park, spillehall, turnforening og en oppgradering av badebassenget i Kåja, slik at de kan bade der om sommeren. Under møtet tirsdag, hadde de moderert seg en god del.

– Det var litt mye på lista, men vi skrev for å fylle ut brevet. Det viktigste er badebasseng og turnlag, sier de to.

Men stort engasjement til tross, ordføreren må innrømme at det neppe blir noe av, selv om jentenes innspill om inngangsbillett blir tatt godt imot.

– Det koster mye penger og vi politikere må prioritere. Dessuten har vi jo badeanlegg på Fron, påpeker han.

Større optimisme var å spore til forslaget om eget turnlag. De to representantene fikk lovnad fra Støstad om at han skulle sjekke opp mulighetene som finnes. I tillegg kunne han også love dem at en park og/eller et lekeområde er et realistisk ønske, som kommunen bør få til.

Innspill fra klasserommet

Sofie og Astrid hadde fått beskjed om å forberede seg til møtet. I klassa hadde de på forhånd tatt opp hvordan kommunikasjonen mellom politikere og barn og unge kan bli bedre. Blant tingene 5-klassingene hadde diskutert, var en forenkling av direktekommunikasjonen med ordføreren.

Elevene hadde også forslag som åpen dag på kommunehuset, ordførerbesøk i alle klasser i småskolen og at hver klasse skrev et årlig brev med innspill til politikerne.

– De har løst oppgaven bra, så nå må jeg ta dette på alvor. Det er viktige innspill fra de som utgjør Vinstras framtid, sier Støstad. Og for å sikre at ordføreren holder sitt ord, ble det satt frist til 1. februar for oppdatering på saksgangen.

Femteklassingene listet opp en rekke ting de kunne tenke seg på hjemplassen.