Kaller det et bevis på landbrukets sterke posisjon i Midtdalen

foto