Norske tenåringers alkoholvaner holder seg stabile: - I Norge er det en betydelig andel 15-åringer som drikker

foto