Prikkbelastning virker ikke: Flere og flere blir bøtlagt for mobilbruk under kjøring