Forrige uke ble det utnevnt politikontakter rundt om i hver kommune i landet. I Innlandet Politidistrikt blir det 37 politikontakter, og i Midtalen er det Svein Morten Laingen (Ringebu), Veronica Rognli (Sør-Fron) og Jon Gaarden (Nord-Fron) som blir bindeleddet mellom kommunene og politiet.

Kommunene positive

Den nye ordninga er helt i startfasen, og trekløveret fra Midtdalen er i gang med å se på hvordan en kan organisere arbeidet på best mulig måte.

– Kommunene, spesielt Ringebu og Sør-Fron, var tidlig ute med å ta kontakt med oss. De signaliserte raskt at dette er noe de ser positivt på, sier lensmann Jon Gaarden.

Rognli har allerede vært i et første møte med rådmann og ordfører i Sør-Fron.

– Vi har ikke spikra noe ennå, men vi har hatt ei samtale på hva vi kan jobbe med framover, forteller hun.

– Kommunen har lagt til rette slik at jeg skal ha eget kontor på kommunehuset en dag i uka, ellers tenker jeg å være en del ute, for eksempel på ungdomsskolen, legger hun til.

Forebygging blant ungdom

For en av tankene bak politikontaktene, er at det skal styrke det forebyggende arbeidet.

– Dette skal ikke være det samme som et lensmannskontor, der en kan komme å anmelde, men mer en spesiell kontakt mot skole, næringsliv og kommunen ellers, sier Gaarden.

– Betyr dette et mer synlig politi?

– Vi må se på sammen med kommunene hva vi skal ta tak i, hvilke problemområder en kan gå inn i. Forebygging ute blant ungdom er absolutt noe vi tenker politikontakten bør drive med, sier Gaarden.

Ufarliggjøre politiet

I midtdalskommunene ser ikke politiet noen store problemområder det er prekært å sette inn tiltak.

– Men vi har kanskje mest å hente på å være synlig i skolene. Det å kunne ta seg en tur i kantina, ufarliggjøre politiet litt. Det er folket vi er der for, som vi skal hjelpe, sier Laingen, som også mener lokalkunnskapen politiet i Midtdalen sitter på, er viktig.

– Vi er bosatt i de kommunene vi er politikontakter for, det er en fordel. Vi kjenner folket og stedene. Det er også viktig med tanke på forebygging, sier han.

Variere i kommunene

Politimester Johan Brekke har store forventninger til politikontaktene.

– Vi ser dette som et framtidsretta samarbeid mellom kommunen og politiet, og som en mulighet til å skreddersy et tjenestetilbud. Omfanget og måten å jobbe på, kan variere fra kommune til kommune, sier Brekke.

I Midtdalen regner de med å være i full gang som politikontakter i august, etter ferieavvikling.

– Det gjelder å ikke lage dette til et luftslott, med forventninger om at vi skal være ute i kommunene flere dager i uka, men heller se på det som en mulighet til å få et tettere samarbeid om hvor vi kan være med å ta tak, sier Laingen.