Grunneigar vil ha ljos og bom, BaneNOR vil ha 3 kilometer omveg

foto