Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen region øst. Til sammenligning mistet sju personer livet i trafikken i 2016, men tallene har bedret seg betraktelig, for ti år siden omkom mer enn tre ganger så mange i trafikken.

– Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi blant annet fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk og rumlefelt på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på rv. 4 og E6, uttaler Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

I tillegg til ulike fysiske tiltak langs vegene, er også holdningsskapende arbeid er en viktig del av det å forebygge slike ulykker, understreker han. Også faktorer som bedre biler, bedre akuttmedisin og kontroller har spilt inn på nedgangen.

Ingen i Midtdalen

I høst meldte vegvesenet at utforkjøringer var den vanligste alvorlige ulykkestypen i Oppland og tall fra vegvesenet viste også at majoriteten av dødulykkene skjer i sommerhalvåret. Dette begrunner Løkken med at trafikken er større på sommeren og at flere reiser over lengre avstander.

Til tross for tidvis vanskelige kjøreforhold, har det så langt ikke kommet meldinger om alvorlige ulykker i jula.

Den siste dødsulykka i fylket skjedde 5. desember på Lesja, der en ung mann omkom i ei møteulykke på E136. I sommer døde en eldre kvinne av skadene hun pådro seg etter å ha blitt påkjørt i et fotgjengerfelt i Skjåk. Også den tredje ulykka fant sted i Skjåk, da en trailer kjørte ut av vegen og føreren omkom. Den fjerde dødsulykka skjedde ved Vingrom, sør for Lillehammer, da en personbil og en trailer frontkolliderte.

Sjåførens ansvar

Sjøl om ethvert dødsfall er et for mye, har tallene på landsbasis ikke vært så lave siden 1947, Men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å nå Nullvisjonen fra tidlig 2000-tall, hvor målet er at ingen skal omkomme eller bli livsvarig skadd i trafikken.

– Vi jobber mot Nullvisjonene hele tida, men det gjenstår fortsatt en del, sier Løkken.

Han påpeker at det også altid vil ligge et ansvar på den som setter seg bak rattet.

– Vi er mennesker bak rattet, våre valg påvirker utfallet. Vi ser jo folk som glemmer, eller ikke bruker, bilbelte. Fortsatt er det også en del som bruker mobil når de kjører, sjøl om det veit at det er farlig.