Mer press på fjerning av bommer på sideveger gjennom fronskommunene