Styret i Frya næringspark vil ha tydelegare avtaler: - Vi vil vera ein ryddig kontraktspart