Har fått fart på antall oppkjøringer: Økt med flere hundre sammenligna med samme måned i fjor