Solveig er langtransportsjåfør og en racer til å legge på kjetting