Seier nei til massedeponi ved idrettsanlegg: - Vi burde verne om eit område med så stor aktivitet