Få søkere til stillinga som kommunalsjef - lyser ut på nytt