Anmeldelse og fratatt skilt - flere reaksjoner etter kontroll