Dette rammer også kollektivtrafikken. Avganger er innstilt på rundt 35 busslinjer.

Selv om situasjonen har stabilisert seg noe i løpet av natta, registrerer fylkeskommunen fremdeles nye punkter på fylkesvegnettet, som er skadet av flom eller ras.

Du kan gå inn på DETTE KARTET og klikke deg rundt og se hvilke veger som er stengt.

Rundt ti veger åpna

– I løpet av uka har vi hatt hendelser på ca. 150 steder på fylkesvegnettet. Etter hvert som vannet trekker seg tilbake, finner vi nye punkter der bruer og veger har fått skader. Det er også flere områder der vi ikke kommer til ennå, fordi vegen er stengt av ras, sier samferdselssjef Aud M. Riseng.

Ca. 10 veger som har vært stengt på et tidspunkt, har blitt åpnet. I går var fylkeskommunens geologer på inspeksjoner med helikopter og droner flere steder for å undersøke om det er trygt å sette mennesker og maskiner i gang med å rydde etter ras.

Bildet er fra Arlien bru på Fåberg. Foto: Innlandet fylkeskommune

Viktige forbindelser

- Vi gjør det vi kan for å åpne noen av de viktigste øst-vest-forbindelsene våre så fort som mulig. Vi ser også fylkeskommunens vegnett i sammenheng med riksvegene og har god dialog med Statens vegvesen om dette. Noen forbindelser er viktige for å få i gang igjen transport som folk er spesielt avhengig av, sier Riseng.

Fylkesveg 255 i Gausdal, Nord-Fron og Sør-Fron, fylkesveg 27 mellom Ringebu og Stor-Elvdal og fylkesveg 29 mellom Dovre og Alvdal er eksempler på forbindelser som er viktige for en stor del av Innlandet.

Ikke bryt sperringer

Situasjonen er fremdeles uoversiktlig på Innlandets nesten 7000 kilometer lange fylkesvegnett. På mange veger som ennå ikke har blitt undersøkt, kan det være skader som kan være farlige for trafikksikkerheten. Fylkeskommunen har også fått meldinger om at trafikanter kjører inn på veger som er stengt for trafikk.

- Vi ber folk på det sterkeste om å respektere sperringer og ikke ta seg inn på veger som er stengt. De kan utsette seg for livsfare ved å kjøre på stengte veger. Disse vegene kan være rasfarlige eller ha store skader på grunn av hull, utglidninger og utgraving av masse under vegdekket, sier samferdselssjefen.

Mange busser står

Stadig flere busslinjer og bestillingsruter i fylket blir berørt av vegskadene etter uværet. Fredag morgen var ca. 35 linjer berørt. På disse linjene var alle eller noen avganger innstilt.

I Ottadalen og Ringebu er det ingen busser som går fredag formiddag. Det er ingen bussforbindelse mellom Otta og Lillehammer. Med økende vannstand i Mjøsa blir også busslinjer i mjøsbyene berørt.