Stinn brakke da bygda hedra Kristian: - Jeg er rørt og takknemlig