Vannkraftutbygginga i Fossåa på Sør-Fron starter opp i løpet av høsten

foto