Frykter at større solcelleflater kan blende og forstyrre villreinen