90 barn og unge skulle begynne på svømmekurs, hindres av covid-19: - Utfordringene blir for store

foto