Oppgradering eller nybygg? Skulestrukturen i Sør-Fron kan sjå annleis ut i 2022