Statlege register lagar krøll: Har 18 i arbeid, men 39 i registeret