Firmaet Brødrene Haugen AS, med base i Ruste, presenterte for flere år tilbake sine planer om å starte fjelluttak i Grindberget - Kongslihaugen fjelluttak. Nå er også firmaet Erling Rolstad AS på banen med ønske om å starte fjelluttak i et område like ved. De ser begge store ressurser og kvaliteter i den type stein som ligger i dette fjellet.

Møtte motstand

Brødrene Haugen AS påpekte ved lansering av fjelluttaket i 2013, at de trenger nye utvinningsområder for å sikre videre drift i selskapet. Planene møtte motstand fra beboere i Sorperoa, som mente at denne type fjelluttak ville skape såpass med støv og støy at det forringet livskvaliteten.

Det ble også satt fokus på at dette er et friareal Sorperoa trenger som urørt turområde. Brødrene Haugen AS er nå i gang med siste finpuss av sin konsekvensutredning og reguleringsplan.

Politisk uvilje

– Vi har til punkt og prikke fulgt de krav og pålegg vi fikk fra Fylkesmannen vedrørende vår konsekvensutredning. Nå gjenstår det bare små detaljer og litt finpuss før det hele er ferdigstilt, sier Sjur Haugen i Brødrene Haugen AS.

Han er usikker på når de kommer til å levere reguleringsplan og konsekvensutredning til kommunen for politisk behandling.

– Arbeiderpartiet signaliserte under valget at de ville si nei til dette fjelluttaket, så vi får se det hele litt an før vi legger det fram for lokalpolitikerne.

– Vil konsekvensutredningen deres bli et samarbeid med ønsket om lignende fjelluttak fra Erling Rolstad AS?

– Det har ikke vært noe kontakt mellom våre to fimaer i planleggingen i det hele tatt. Jeg vet heller ikke når Erling Rolstad AS kommer til å legge fram sine planer, sier Sjur Haugen til Dølen.

Innspill til arealplan

Planene fra Erling Rolstad AS om steinuttak i det samme området, kommer som et innspill til Nord-Fron kommunes arealdelplan. De skriver at de ser for seg uttak på et 45 dekar stort område med snitt fjellhøyde på 25 meter. De forutsetter en måned med borring og en måned med knusing per år. All borring skal avlsuttes før 1. mai, og knusing før 1.juni.

Grindberget ligger rett opp for Sorperoa på øversida av Skåbuvegen. Foto: Tor Larsen