Den største blokken ble sprengt - en mindre gjenstår: - En god del arbeid står igjen før E6 åpnes