Entreprenør i konflikt med kommunen - nekter å betale dagmulkter: - Det er trakassering og motarbeidelse