Etterlyser trerydding: - Livbøya synes ikkje godt nok

foto